ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

 

                                                

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่

236019xx

 

 

 

ข่าวกิจกรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

 1. ประกาศ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด สพป.เชียงราย เขต 3
 2. ประกาศ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด สพป.สงขลา เขต 1
 3. การบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)
 4. ชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
 5. ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ
 6. การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565
 7. การประกาศนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 8. การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
 9. การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
 10. การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
 11. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
 12. การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
 13. การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
 14. การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
 15. การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
 1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 2. รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1.
 3. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564.
 4. รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 5. รับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ปีการศึกษา 2565.
 6. การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1)
 7. ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) จำนวน 2 อัตรา
 8. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 9. รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 10. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
 11. แก้ไขบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 2565
 12. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 13. ยกเลิกประกาศรับย้ายเจ้าพนักงานธุรการ
 14. รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
 15. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

ระบบงานสารสนเทศ

 

ติดต่อ....
 

แผนการบริหาร

 

การรายงานผล
 


 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

ประกาศ

 1. รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 2. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564
 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่ออาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว.
 4. รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1.
 5. รับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ปีการศึกษา 2565
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด และอุปกรณ์วิชางานเกษตร
 7. การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1).
 8. ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) จำนวน 2 อัตรา.
 9. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย.
 10. ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์
 11. ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

จัดซื้อ - จัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาผูกผ้าขาว-เหลือง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลข ข2199 กาญจนบุรี
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องประชุม และห้องทำงาน
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก จำนวน 6 รายการ
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณ UTP CAT6
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าและติดตั้งระบบ AMSS และระบบ SMSS

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Facebook

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png6.png7.png7.png8.png0.png
วันนี้141
เมื่อวานนี้311
อาทิตย์นี้2583
เดือนนี้9805
รวม67780

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

ผลงานการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของคุณครูในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1

นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ covid 19
ครูปัญญา กุลหงษ์ สพป.กจ.1

 

นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ covid 19
ครูธีระ แสงศิริ สพป.กจ.1

Best Practice นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์

การนำเสนอ Best Practice เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วย Coding Model โดย นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนพิกุล

การนำเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOnline โดย นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนพิกุล โรงเรียนบ้านหนองหอย

อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์

วิทยาการคำนวณ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บล็อกคำสั่ง ประถมศึกษาตอนต้น

การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยนวัตกรรม 4G ครูธีรเศรษฐ์ ดวงแข สพป กจ. 1 ปีการศึกษา 2564

วิทยาการคำนวณ ป 5 เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch ของครูธีระ แสงศิริโรงเรียนวัดหนองเสือ

ครูชัยวัฒน์ ล่ายสกุล โรงเรียนบ้านหนองเป็ด เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาไพรทอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Best practice STAR MODEL สู่การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม Scratch ครูณัฐรดา จณินชวดลเดชา ม.2

Best practice ครูวิไลวรรณ ผุดเผือก โรงเรียนบ้านท่าพุ เรื่องการเขียนโปรแกรม scratch ระดับ ชั้น ป.6


ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS

ตอนที่ 1 ระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษา

ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

ตอนที่ 3 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา การมาเรียน

ตอนที่ 4 การตรวจสุขภาพนักฯผลสัมฤทธิ์ วิเคราะห์สถานการณ์

ตอนที่ 5 ระบบทดสอบทางการศึกษา

ตอนที่ 6 ภาระกิจผู้อำนวยการโมดูล การปฏิบัติราชการ

ตอนที่ 7 การลา

ตอนที่ 8 การขออนุญาตไปราชการ

ตอนที่ 9 การขอใช้ยานพาหนะ การจองห้องประชุม 

ตอนที่ 10 ไปรษรีย์โรงเรียน ทะเบียนหนังสือราชการ

ตอนที่ 11 รับ - ส่ง หนังสือราชการ

ตอนที่ 12 การวางแผน การเงินและบัญชี

 

 

Kan1 Channel

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน