ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

 

 

 

 

 

 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้​บริหาร​ คณะ​ครู​นักเรียน​ สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจรเข้เผือก . เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ ฮิต: 0
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย . เขียนโดย Admin@kan1 ฮิต: 0
ประชุม​เชิง​ปฏิบัติการ​ วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ . เขียนโดย Admin@kan1 ฮิต: 0
ต้อนรับ​นางนิลวรรณ​ ทองเทียน​ชัย​ ศึก​ษา​นิเทศ​ก์​สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​๓​ ที่ย้าย​มา​ดำรง​ตำแหน่ง​ศึก​ษา​นิเทศ​ก์​สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​๑. เขียนโดย Admin@kan1 ฮิต: 0
มอบนโยบาย​กับข้าราชการ​ครู​ที่ได้รับ​การบรรจุและ​แต่งตั้ง​บุคคล​เข้า​รับราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ใน​ต​ำ​แหน่ง​ครู​ผู้ช่วย​ . เขียนโดย Admin@kan1 ฮิต: 0
รางวัล​ข้าราชการ​พลเรือน​ดีเด่นระดับ​จังหวัด​กาญจนบุรี . เขียนโดย Admin@kan1 ฮิต: 0
กราบสักการะ​ถวายภัตตาหาร​แด่ พระเทพปริยัติโสภณ​(ปัญญา​ วิสุทฺธิปัญโณ ป.ธ.๙)​ เจ้าคณะ​จังหวัด​กาญจนบุรี. เขียนโดย Admin@kan1 ฮิต: 0
Big Cleaning my office "ทำความดี ด้วยหัวใจ" . เขียนโดย Admin@kan1 ฮิต: 0
ทำบุญ​ส่งท้าย​ปี​เก่า​ต้อนรับ​ปีใหม่ . เขียนโดย Admin@kan1 ฮิต: 0
พิธีทำบุญจัดตั้งศาลอันเชิญพระภูมิ และพิธีกราบไหว้พระพุทธรูปประจำสำนักงาน ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ . (2) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ ฮิต: 0