สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตำบล ปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

  •      – เว็บไซต์ http://www.kan1.go.th/
  •      – facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100023087411327
  •      – โทรศัพท์ 034-564330

Contact

Most Popular