การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

   

   

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *