ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

   

   

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง โดยมี นายอภินันท์ ลิ้มกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *