การประชุมลูกจ้างประจำและแม่บ้าน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

   

   

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมลูกจ้างประจำและแม่บ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนและพูดคุยให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ๒ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *