การประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

   

   

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *