การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา และรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ ณ สพม.๘ จังหวัดราชบุรี

   

   

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ นายวิเชียร อินทรศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ และนางสาวสุพรรษา เรืองอุไร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการ เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา และรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ โดยมี นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำน​ว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​ ​เขต ​๘ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำน​ว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​ราชบุรี และรอง​ผู้​อำ​น​ว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​ราชบุรี ผู้​รับการประเมิน​ ให้การ​ต้อนรับ​ ณ สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *