การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒

   

   

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ นายวิเชียร อินทรศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ และนางสาวสุพรรษา เรืองอุไร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการ เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ โดยมี นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผู้อำน​ว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​สุพรรณบุรี ​เขต ​๒ และรอง​ผู้​อำ​น​ว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​สุพรรณบุรี ​เขต​ ๒ ผู้​รับการประเมิน​ ให้การ​ต้อนรับ​ ณ สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​สุพรรณบุรี ​เขต ​๒ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *