การถ่ายทอดสดการแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

   

   

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าว จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *