ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธีกราบไหว้สักการะองค์พระพุทธรูปประจำสำนักงาน

   

   

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธีกราบไหว้สักการะองค์พระพุทธรูปประจำสำนักงานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *