การประชุมการหารือแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนจังหวัดกาญจนบุรี

   

   

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เข้าร่วมการประชุมการหารือแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมทับทิม ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *