เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *