นิเทศ​ ติดตามการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และประเมินผลการเรียนการสอนในชั้นเรียนระดับปฐมวัย ตามโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้​ (English​ for​ All)​ภาคเรียนที่​ ๒​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๓

              นิเทศ​ ติดตามการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และประเมินผลการเรียนการสอนในชั้นเรียนระดับปฐมวัย ตามโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้​ (English​ for​ All)​ภาคเรียนที่​ ๒​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๓
              เมื่อวันที่ ๒๙​ มีนาคม ๒๕๖๔ ​ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยคณะกรรมการ โดยมี นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางนิตยาพร แซ่ตั้ง นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ และนางสาวปุณยนุช ทองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมนิเทศ​ ติดตามการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และประเมินผลการเรียนการสอนในชั้นเรียนระดับปฐมวัย ตามโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้​ (English​ for​ All) ​ภาคเรียนที่​ ๒​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๓ ณ​ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *