ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ

     วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางชญาดา อ่อนทิ่มวงศ์ ภรรยา ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักสงฆ์บ้านหนองผือ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *