การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

          การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยมี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และคณะกรรมการเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ๔ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *