ประกาศผลรางวัล การประกวดคลิปวิดีโอดีเด่นระดับภูมิภาค “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) รุ่นที่ 1”

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลประกวดคลิปวิดีโอระดับภูมิภาค เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) รุ่นที่ 1

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
นางสาวนภัสพร ทองพราย
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท
นายกานต์ สุขกลาง
โรงเรียนศาลาพัน สพป.ปทุมธานี เขต 1


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท
นายเอกพันธ์ ตะพัง
โรงเรียนบ้านนาสวน สพป.กาญจนบุรี เขต 1


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท
นางสาวธัญญารัตน์ ดวงจิตต์
โรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป.กรุงเทพมหานคร


รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
นายวีรวัฒน์ บับพาน
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต 1


สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคลิปวิดีโอดีเด่นสามารถติดต่อกลับทางโครงการได้ที่อีเมล gamebased2563@gmail.com
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
โทร. 098-253-9639 / 094-251-9359 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 – 17:00น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *