ผอ.สพป.กจ.เข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบาย และการแจ้งข้อราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร และนายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมหารือข้อราชการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดในอำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง และอำเภอด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบาย และการแจ้งข้อราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *