ผอ.สพป.กจ. เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโดยได้มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการจัดการศึกษาและได้พูดคุยถึงสภาพปัญหาของโรงเรียน

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกวาง พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูในชั้นเรียน โดยได้มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการจัดการศึกษา และได้พูดคุยถึงสภาพปัญหาของโรงเรียน โดยมี นางนภสร พุทธรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวาง และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสภาพภูมิทัศน์ และพูดคุยกับคณะครูของโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี  

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *