ผอ.สพป.กจ. เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติมอบวุฒิบัตรครูดีเด่นแต่ละสาระการเรียนรู้และครูดีศรีด่านของสมาคมครูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติมอบวุฒิบัตรครูดีเด่นแต่ละสาระการเรียนรู้และครูดีศรีด่าน ของสมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอด่านมะขามเตี้ย พร้อมทั้ง ได้ให้ข้อเสนอแนะ และนโยบายด้านการจัดการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูอำเภอด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกริงกระเวีย เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *