ผอ.สพป.กจ.เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พร้อมต้อนรับบุลคลกรใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร และนายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมทั้งบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร้องเพลงจำขึ้นใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งได้มีการมอบการ์ดอวยพรและของขวัญสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ ได้แสดงความยินดีกับประจำปี ๒๕๖๓ และแสดงความยินดีแก่บุคลากรใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *