ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *