รองผอ. สพป. กจ. เขต ๑ เข้าตรวจความพร้อมของสนามสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เข้าตรวจความพร้อมในการจัดสถานที่และความเรียบร้อยของสนามสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมี นางสาววิไล กวางคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ร่วมตรวจความเรียบร้อย ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *