การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวจำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวจำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ขั้นตอนการติดตามสมาชิกค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพก่อนถอนชื่อ เพื่อพิจารณาเรื่อง แจ้งสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และพิจารณาถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน ๒ ราย โดยมีนายอนันต์ กัลป์ปะ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม
เครดิตภาพ : สกสค กาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *