การประชุมคณะกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แผนพัฒนาด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นางพัฒน์รวี ฉัตรศรีทองกุล และนางสุขราศรี จันทร์ปุ่น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แผนพัฒนาด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (ความร่วมมือภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา) จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
 
เครดิตภาพ : มาวะดี กาญจนบุรี ๔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *