การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

เครดิตภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *