ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี อีกหน้าที่หนึ่ง เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *