การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ เขตตรวจราชการที่ ๓ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๔

        วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวสุพรรษา เรืองอุไร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการ เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ เขตตรวจราชการที่ ๓ โดยมี รอง​ผู้​อำ​น​ว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ เขตตรวจราชการที่ ๓ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๓

        วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวสุพรรษา เรืองอุไร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการ เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ เขตตรวจราชการที่ ๓ โดยมี รอง​ผู้​อำ​น​ว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ เขตตรวจราชการที่ ๓ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒

    วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ นายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวสุพรรษา เรืองอุไร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ คณะกรรมการ เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่งรองผู้อำนว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ เขตตรวจราชการที่ ๓ โดยมี รอง​ผู้​อำ​น​ว​ยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ ๒…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของนายสุภีร์ สีพาย รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

        วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ของนายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดยมีคณะกรรมการประเมิน ได้แก่ ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประธานกรรมการ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...

การถ่ายทอดสดการแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

        วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าว จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

อ่านต่อ...

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ นำบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธีกราบไหว้สักการะองค์พระพุทธรูปประจำสำนักงาน

        วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมพิธีกราบไหว้สักการะองค์พระพุทธรูปประจำสำนักงานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

อ่านต่อ...

การประชุมการหารือแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนจังหวัดกาญจนบุรี

        วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เข้าร่วมการประชุมการหารือแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมทับทิม ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ...

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ เป็นกรรมการและเลขานุการ นายวิทยาเกียรติ เงินดี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวรัชนิดา สิงห์มณี นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้เข้ารับการประเมิน (Coaching) เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ...

การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันแก้ไขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน และโรงเรียนบ้านเจ้าเณร

         การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันแก้ไขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน และโรงเรียนบ้านเจ้าเณร         วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...