ผอ.สพป.กจ.เข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบาย และการแจ้งข้อราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร และนายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมหารือข้อราชการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดในอำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง และอำเภอด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมการประชุมรับฟังนโยบาย และการแจ้งข้อราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑    

อ่านต่อ...

กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๓(ถนนหลักเมือง) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบ​หมายให้ นางสาวถนอมศรี อัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ในวันแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงสร้างเมืองกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ (ถนนหลักเมือง) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  

อ่านต่อ...

ผอ.สพป.กจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

อ่านต่อ...

ผอ.สพป.กจ. เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโดยได้มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการจัดการศึกษาและได้พูดคุยถึงสภาพปัญหาของโรงเรียน

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกวาง พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูในชั้นเรียน โดยได้มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการจัดการศึกษา และได้พูดคุยถึงสภาพปัญหาของโรงเรียน โดยมี นางนภสร พุทธรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวาง และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสภาพภูมิทัศน์ และพูดคุยกับคณะครูของโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี      

อ่านต่อ...

ผอ.สพป.กจ. เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติมอบวุฒิบัตรครูดีเด่นแต่ละสาระการเรียนรู้และครูดีศรีด่านของสมาคมครูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติมอบวุฒิบัตรครูดีเด่นแต่ละสาระการเรียนรู้และครูดีศรีด่าน ของสมาคมครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอด่านมะขามเตี้ย พร้อมทั้ง ได้ให้ข้อเสนอแนะ และนโยบายด้านการจัดการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูอำเภอด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกริงกระเวีย เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

ผอ.สพป.กจ. เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ณ ห้องประชุม ๔ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑    

อ่านต่อ...

ผอ.สพป.กจ.เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พร้อมต้อนรับบุลคลกรใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร และนายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมทั้งบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร้องเพลงจำขึ้นใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งได้มีการมอบการ์ดอวยพรและของขวัญสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ ได้แสดงความยินดีกับประจำปี ๒๕๖๓ และแสดงความยินดีแก่บุคลากรใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...

รองผอ.สปพ.กจ. เขต๑ ตรวจเยี่ยมการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙)

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้ นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี นางสาววิไล กวางคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร นางสาวกำไลมาศ มีทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินการจัดสอบ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  

อ่านต่อ...

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปี 2563

     วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม เครดิตภาพ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ...