ประกาศผลรางวัล การประกวดคลิปวิดีโอดีเด่นระดับภูมิภาค “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) รุ่นที่ 1”

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลประกวดคลิปวิดีโอระดับภูมิภาค เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) รุ่นที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท นางสาวนภัสพร ทองพราย โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท นายกานต์ สุขกลาง โรงเรียนศาลาพัน สพป.ปทุมธานี เขต 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท นายเอกพันธ์ ตะพัง โรงเรียนบ้านนาสวน สพป.กาญจนบุรี เขต…อ่านต่อ…

อ่านต่อ...