พิมพ์
หมวดหลัก: ความเคลื่อนไหว
หมวด: ข่าวกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ฮิต: 566

 

 

  วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม การคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1