พิมพ์
หมวดหลัก: ความเคลื่อนไหว
หมวด: ข่าวกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ฮิต: 546

    

    

  วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1