พิมพ์
หมวดหลัก: ความเคลื่อนไหว
หมวด: ข่าวกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ฮิต: 560

    

    

    ขอบคุณ นายชิรัชย์ ระหว่างบ้านครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ที่มาร่วมสังเกตการณ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 1