ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

 

 

  วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม การคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

 

   วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของเด็กและเยาวชน เนื่องในวันลอยกระทง

    

    

    ขอบคุณ นายชิรัชย์ ระหว่างบ้านครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ที่มาร่วมสังเกตการณ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 1

    

    

  วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา