วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม การคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1