ขอบคุณ นายชิรัชย์ ระหว่างบ้านครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ที่มาร่วมสังเกตการณ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 1