วันพุธที่ 2 ต.ค. 62 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้มอบหมายกลุ่มอำนวยการ ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการ"สัปดาห์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน" ในเขต อ.ด่านมะขามเตี้ย จำนวน 3 โรงเรียน วัดจรเข้เผือก บ้านหนองกวาง และบ้านโป่งโก รวม 4 ราย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ด้วย