สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้เปลี่ยนเบอร์แฟกซ์ จาก 0-3462-3006 ไปเป็นเบอร์ 0-3456-4262 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป