แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ชพค.-ชพส. สิ้นเดือน กรกฎาคม 2560 ( รายละเอียด )