ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

 

 

 

   วันที่​ ๑​๑​ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๓ ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต ​๑​ พร้อมด้วย​ว่าที่​ร้อยเอก​พร​เนตร​ ศรี​ทอง​ นาย​สุ​ภี​ร์ สี​พาย​ นาง​เ​สาว​ณี​ กิตติ​รักษ์​ว​รา​กร​ รอง​ผู้อำน​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี เขต ​๑​ และ​ผู้อ​ำ​น​ว​ยการ​กลุ่ม​ ข้าราชการ​ครู​ และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ลูกจ้าง​ สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ ๑ เข้าร่วมประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด

 

 

         

 

 

 

          วันพุธที่ 2 ต.ค. 62 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้มอบหมายกลุ่มอำนวยการ ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการ"สัปดาห์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน" ในเขต อ.ด่านมะขามเตี้ย จำนวน 3 โรงเรียน วัดจรเข้เผือก บ้านหนองกวาง และบ้านโป่งโก รวม 4 ราย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

หมวดหมู่รอง