ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษา  (รายละเอียด)

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อย (รายละเอียด)
พรบ.สวัสดิการการศึกษาบุตร 2562 (รายละเอียด)
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค้างชำระของส่วนราชการ (รายละเอียด)