พิมพ์
หมวดหลัก: ความเคลื่อนไหว
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ฮิต: 1447

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 (หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด)(หนังสือแจ้งต่างเขตพื้นที่)