พิมพ์
หมวดหลัก: ความเคลื่อนไหว
หมวด: ข่าวกิจกรรมกลุ่มงานบริหารบุคคล
ฮิต: 330

 

 

 

 

 

       วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในห้องทำงาน และเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นำโดยนายสุชาติ อินทรศักดิ์ รอง ผอ. สพป. กจ. 1 และเจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่มบริหารงานบุคคล