พิมพ์
หมวดหลัก: ความเคลื่อนไหว
หมวด: ข่าวกิจกรรมกลุ่มงานบริหารบุคคล
ฮิต: 365

  

  

  วันที่ 2 มีนาคม 2563 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายให้ไปถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี