ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

 

 

 

 

 

       วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในห้องทำงาน และเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นำโดยนายสุชาติ อินทรศักดิ์ รอง ผอ. สพป. กจ. 1 และเจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

  

  

  วันที่ 2 มีนาคม 2563 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายให้ไปถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 (หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด)(หนังสือแจ้งต่างเขตพื้นที่)

การขอยกเว้นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และการกำหนดรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา