ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง , แบบเข็น และแบบล้อจักรยาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)