วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ​เขต1 ประชุมครูผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์​บูรณะ​ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ​การ และคณะในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานรูปแบบการบริหารจัดการ ในเดือน พฤศจิกายน​ 2562 ในการประชุม คณะรัฐมนตรี​ ที่จังหวัดกาญจนบุรี กรณีเรียนรวมของโรงเรียนบ้านห้วยนาคราช ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการ
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการซักซ้อมสร้างความเข้าใจกับชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 เชิญประชุมผู้ปกครอง และกรรมสถานศึกษาอภิปรายนำเสนอข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 เชิญ รอง ผอ.เขต และ ผอ.กลุม เข้าร่วมประชุมกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอข้อมูลรายละเอียดต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ เพื่อเสนอพิจารณา เสนอแนะต่อ กศจ.กาญจนบุรี เห็นชอบเลิกสถานศึกษา แล้วนำเสนอต่อ สพฐ. สพฐ.นำเสนอต่อ กพฐ.
ขั้นตอนที่ 5 โรงเรียนรับทราบการเลิกสถานศึกษาพร้อมทั้งได้สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองในกรณีที่โรงเรียนบ้านห้วยนาคราชเลิกสถานศึกษา จนประสพผลสำเร็จในการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก​ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์​บูรณะ​ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี