วันที่ 30 กันยายน 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กจ.1 ผอ.กลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมทางไกล video conference เรื่องเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ รับชม ณ ห้องประชุม 1 สพป.กจ.1