วันที่ 27 กันยายน 2562นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2565 ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สพป.กจ.1