วันที่ 27 กันยายน 2562 ท่านพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สู่ชุมชนอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมด้วย ณ หอประชุมอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี